LANs attended: i43, i44, i45, i46, i47, i48
Steam Community page: nachoduck
Twitter: NachoDuck